Dags att föreslå ledamöter till ÖFK:s föreningsstyrelse

Nu är det dags att föreslå styrelseledamöter till ÖFK:s föreningsstyrelse. För att kunna vara valbar till styrelsen måste man vara medlem minst två månader innan Årsmötet. Enligt stadgarna ska årsmötet hållas före utgången av mars månad.

Gå in på ÖFK-s hemsida under ”Om ÖFK” finns det en flik som heter Valberedning och där finns ett dokument som ni gärna får fylla i och skicka till valberedningen. Eller klicka på länken här

De som är aktuella för ev omval är Mathias Rasteby, Petter Jakobsson, Lena Johansson, Lars-Olof Andersson och Teddy Myhr. Styrelseledamöter valda på två år sedan tidigare (2021) är Richard Persson och Mårten Ulander

Dela artikel