Finansiell information om nuläget i ÖFK

På medlemsmötet den 17 september gick Östersunds Fotbollsklubbs styrelse ut med att det råder ekonomisk kris för klubben. Mantrat var 10 miljoner på 10 dagar för att kortfristigt klara av verksamheten. Perioden efter detta medlemsmöte var engagemanget ifrån medlemmar, företag och andra intressenter otroligt stort. 

2019-09-25 gick vi ut med att lönerna hade löst sig. 

Dock finns det kvar ett stort behov av kapital för att säkra verksamheten, kortsiktigt samt långsiktigt.
Av de 10 miljonerna som kortsiktigt efterfrågades, har drygt 5 mkr säkrats och 2 mkr lovats men ej ännu inkommit.  Säkrandet av större finansiärer är ett stort arbete och kräver en stor del av styrelse och VDns tid dessa dagar.  

Vi har nu beslutat att alla skall se nuläget! Vi kommer på vår hemsida införa en barometer med status över intjänat kapital för att visa hur långt vi tillsammans nått och för att visa hur långt det är kvar till vårt kortsiktiga mål, samt långsiktiga(årets slut). 

Viktigt att komma ihåg är att denna information inte får tolkas i relation till hur media rapporterar från olika händelser.   

-Vårt kortsiktiga behov av kapital från 17 september är 10 miljoner kronor. Men även om verksamheten flyter på som planerat i november och december kommer vi behöva ytterligare ett antal miljoner att fylla på i kassan, säger Lennart Ivarsson tf VD.

Enligt plan pågår även arbete rörande kostnadsminskningar. Dock kommer dessa ej ge fullt utslag förrän om några månader. Detta arbete leds av vår tf VD Lennart Ivarsson som är operativt ansvarig. 

-Det finns flera olika sätt att bidra, vi har sett flertalet fantastiska initiativ med allt från privata insamlingar på Facebook till företagare som kontaktat oss för att komma med idéer och tips. ALL hjälp behövs för att lösa detta, säger Maria Wilén.  

Vi välkomnar företagare och finansiärer att kontakta oss i styrelse och ledning för att få förslag på hur man kan stötta klubben. Kontakta Leif Widegren mob: 073-0570707, Maria Wilen mob: 070-5853218. Epost: styrelse@ostersundsfk.se

I denna artikel finns flertalet tips hur du kan bidra.

Med stor ödmjukhet vädjar vi till alla att hjälpa oss framåt med kreativa och lösningsfokuserade förslag och ideer. Vi undanber oss lösryckta antaganden och spekulationer, då dessa gör att vi får lägga tid på fel saker.  

Tack för ert fantastiska stöd, tillsammans ska vi lösa detta! 
Vi ger oss aldrig!

Ordförande Maria Wilen                             tf VD Lennart Ivarsson

Östersunds Elitfotboll AB


Dela artikel