Tack till Östersunds Transferintressenter AB

Å ÖFK’s vägnar vill jag tacka våra fantastiska Östersunds Transferintressenter (ÖTIAB) för Er stöttning och engagemang, både nu under detta år då vi har jobbat hårt för att uppnå Elitlicens för 2024, men även för de senaste årens stöttning och engagemang.

Det är lätt att tro för den utomstående att det endast är den ekonomiska stöttningen som har bidragit stort, men jag vet vilket engagemang och hjälp ni har bidragit med, inte minst för mig personligen som VD. Ett stort Tack för det! Jag kan skriva under på att utan Erat stöd hade vi idag inte varit den elitförening vi är. Ni har sett till att det finns en positiv framtid för ÖFK och det ger hopp för alla våra supportrar i regionen och runt om i landet.

Vi ska se till att utveckla ÖFK på bästa möjliga sätt framåt och det är jag övertygade om är det bästa Tacket Ni vill få. Tillsammans är vi starka och kan möta framtiden på bästa möjliga sätt.

Hälsningar,
Peja Lindholm, VD/Klubbchef Östersunds FK

Dela artikel