Johan Lidenmark kliver in som ny tillförordnad akademichef

Östersunds FK:s akademi är under utveckling där ungdomarna inom föreningen ska få de bästa möjliga förutsättningarna för att lyckas. För att använda resurserna inom klubben på det mest effektiva sättet, kliver nu Johan Lidenmark in som ny tillförordnad akademichef.

Johan Lidenmark har under en längre tid varit engagerad och verksam inom klubben där han främst arbetat med processen gällande certifiering av akademin. Han har också varit huvudansvarig för värdegrundsarbetet där han varit en stor tillgång. Sedan årsmötet är han nu styrelseledamot inom föreningsstyrelsen för Östersunds FK.

-Att kunna fördela resurserna på bästa sätt känns otroligt bra för hela föreningen. Arbetet med att att behålla och utveckla den röda tråden mellan akademin och A-laget är verkligen en viktig bit som jag ser fram emot att få arbeta med, säger Johan Lidenmark, ny tillförordnad akademichef.

Johan, kommer fungera som ett stöd till Stefan, och ska ses som ett operativt arbete utifrån sin roll som styrelseledamot. Detta innebär att nuvarande fotbollschefen Stefan Lundin kommer lägga mer fokus och arbete på A-laget, samtidigt som han fortfarande har det övergripande ansvaret över akademin som Akademichef.

Dela artikel