Kommentar angående Covid -19 fall i Östersund

I fredags (den 18 september) testades hela spelar- och ledartruppen för Covid 19 och efter det testet framkom att två personer testades positiv för Covid 19. Vid ett enskilt test den 21 september framkom det att ytterligare en person som ingår i ÖFK:s trupp testats positiv för Covid 19. 

Vi har varit noga med att följa alla riktlinjer från SvFF och de generella principer som gäller vid symptom. Principerna skiljer sig inte från vad som gäller för sjukvårdspersonal. ÖFK:s lagläkare har stått för klubbens medicinska bedömning och lagledning har agerat utifrån de anvisningarna.

Vid matchen mot Djurgården har det konstaterats att person i ledarstaben var smittad men symptonfri. Enligt lagläkaren föranledde detta inte några vidare åtgärder.

Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Vid bekräftad Covid-19 ska det dessutom ha gått minst sju dygn sedan insjuknandet. ÖFK testar löpande person i ledarstaben och vi kan konstatera att vederbörande är helt symptonfri vilket i dagsläget innebär medverkan vid matchen på söndag.

ÖFK lagläkare har sedan torsdags morse valt att lämna ÖFK. Klubben har en mycket nära dialog med infektionsenheten på Östersunds sjukhus och kommer så snart som det är möjligt ha en ny lagläkare på plats.

Dela artikel