Yttrande till följd av sponsors uttalande i media

”I media florerar just nu yttranden och kommentarer som saknar grundläggande kunskap och förståelse för elitfotbollsekonomi. Vi förstår inte motiven eller utgångspunkterna för dessa osakliga och skadliga uttalandena.

Vi tycker att det är svårt att greppa, framförallt utifrån, vad vi förstår, innesittande kunskap om elitidrott och/eller funktionsdriven organisation kontra vinstdriven organisation. Vi hade gärna önskat att media i detta fall gjort en större studie över övriga elitklubbars organisation och ekonomi, för att visa en oberoende bild av hur svenska elitklubbar drivs och deras nyckeltal.

En fundamental, grundläggande devis – vinstdrivande bolag går ej att jämföra med elitfotbollsverksamhet eller annan föreningsverksamhet. I vinstdrivande bolag är pengarna målet, i till exempel en elitfotbollsverksamhet är pengarna medlet.

ÖFK är en av få elitklubbar i Sverige som per 2018-12-31 inte hade någon checkräkningskredit, inga externa skulder och inte heller någon spelare värderad i balansräkningen. Det är som för alla andra föreningar, likviditeten som i perioder är utmaningen.
 
ÖFK:s Vision, uppdrag, övergripande målsättningar och värdegrund är bestämt av ÖFK:s medlemmar på årsmöte. Sammanfattningsvis innebär det att föreningen ÖFK skall ta hem Lennart Johanssons pokal till Jämtland och spela i Europa. Detta beslut från medlemmarna, det är ägardirektivet till styrelsen från medlemmarna. Det är en vision som alla i ÖFK jobbar stenhårt för att uppnå. För att uppnå den visionen krävs flera sportsliga ledare, kontrakterade spelare samt tjänstemän som jobbar administrativt. 

Att avskeda folk för att för att spara kapital är fullt förståeligt i en vinstdriven organisation där det slutligen skall generera utdelning till ägare. Att ta hänsyn till samtliga variabler i funktionsdriven organisation är desto svårare, framförallt i en funktionsdriven organisation med, av medlemmar, högt uppsatta sportsliga mål. Det är hela klubbens mål, styrelse ner till spelare, att slåss om mästerskapet i allsvenskan.

Det är en konstant utmaning att balansera sportslig satsning med ekonomin, vilket de flesta svenska elitklubbar kan vittna om. Dock kan vi försäkra alla som håller på klubben och som stöttar oss, att ÖFK inte är konkursmässiga. Vi kan dessutom försäkra alla om att samtliga kopplade till ÖFK, dag ut och dag in, jobbar stenhårt för att upprätthålla ett allsvenskt topplag med sund ekonomisk hållning.

Som Förening rapporterar vi till medlemmarna två gånger per år i enlighet med våra stadgar, årsbokslut och halvårsbokslut.

Per 2018-12-31 hade Östersunds Fotbollsklubb:

  • Noll belåning, noll skulder till externa parter.
  • Inga spelare värderade i balansräkningen, en av fyra allsvenska klubbar som jobbar med den värderingsprincipen
  • Per 2019-07-05, enligt ansedda Transfermarkt, ett spelartruppsvärde på 10,25 miljoner euro.

För att öka en förståelse för hur en svensk elitfotbollsklubbs ekonomi ser ut skulle vi råda alla att läsa in sig på våra allsvenska konkurrenters årsredovisningar och bland annat jämföra checkräkningskrediter, skulder till externa parter och värdering av spelare i balansräkningen.
Andra läsvärda artiklar är denna, gjord av Svenska Fotbollsförbundet: 
https://www.svenskfotboll.se/globalassets/dokument/ekonomi/analys-av-allsvenskans-ekonomi-2018.pdf

ÖFK uppskattar allt engagemang, från medlem upp till sponsorer, och vi välkomnar alla som hjälper till. Vi som förening, likt alla andra föreningar, behöver hjälp i alla hänseenden – finansiellt, fysiskt som psykiskt. Det är valfritt om man vill hjälpa, såklart också valfritt om man vill jobba för att stjälpa – men vi föredrar att jobba med sådana som vill hjälpa. 

Tänk om vi kunde samla en handfull kreativa, starka sponsorer som tror på det här, som vill hjälpa oss på riktigt att ta hem mästerskapet till Jämtland, då kan vi göra som de gör i Sundsvall, Elfsborg, Helsingborg, Djurgården, Sirius, satsa 25-30 miljoner, ta hem mästerskapet, sälja spelare betala tillbaka investeringarna samt satsa på en ännu bättre trupp för att erövra Europa. Vi har gjort det förut och vi har ännu bättre förutsättningar för att göra det igen.

Vi ger oss aldrig och dig vill vi ha med, om du tror på det här!
Rött och svart pumpar våra hjärtan!”

Styrelsen Östersunds Fotbollsklubb

Dela artikel