Akademihuset är till salu!

Östersunds FK kan nu informera att Akademihuset är till salu. Fastigheten är belägen på Jämtkraft Arena. ÖFK’s kansli och akademi bedriver idag sin verksamhet i fastigheten och kommer även fortsättningsvis göra det.

En ny ägare av Akademihuset kommer därmed teckna ett exklusivt längre hyresavtal med ÖFK och kommer alltså inte ha någon egen verksamhet i fastigheten. Dessutom kommer en ny ägare att överta arrendeavtalet på marken där fastigheten är belägen. Det innebär att Kommunen behöver godkänna en ny nyttjanderättsinnehavare av fastigheten innan en försäljning kan ske.

Mer information om fastigheten finns i följande dokument:

Besiktningsprotokoll
ÖFK’s Akademihus
Bilaga 1
Bilaga 2

För mer information eller om köpintresse finns kan ni kontakta ÖFK’s VD Peja Lindholm

peja.lindholm@ostersundsfk.se

Dela artikel