Ny värdering av ÖFK:s restaurang gjord – värderas till 3,5 miljoner kronor

Under våren fördes diskussioner i media om värderingen av ÖFK:s restaurang ”Till Hörnsparken”, i media benämnd som ”Öl barrack”. ÖFK har nu via det oberoende värderingsföretaget Svefa genomfört en ny värdering där marknadsvärdet på restaurangen uppskattas till 3,5 miljoner kronor.

I ÖFK:s balansräkning är restaurangen upptagen till ett värde om 3,1 miljoner kronor, minus avskrivningar.

-Värderingen kommer att skickas till Svenska Fotbollsförbundet samt ligga till grund för årsbokslutet och styrker det upptagna värde som sedan tidigare föreligger, säger Martin Johansson, vd för ÖFK.

Under vintern och våren gjorde SVT:s Uppdrag Granskning ett program om Östersunds FK, i det programmet påstods det att restaurangbyggnaden, skulle vara felvärderad. 

Den nya värderingen är den tredje oberoende värderingen av byggnaden, sedan 2012. 
-Det är såklart olyckligt att restaurangbyggnadens marknadsvärde, som för oss genererar intäkter, hamnade i fokus. Det känns tryggt att även denna värdering styrker det upptagna värdet i balansräkningen, på så sätt hoppas vi att detta reder ut alla frågetecken rörande restaurangbyggnadens värde, fortsätter Martin.

Värderingen är utförd av Svefa AB, Org.nr: 556514-3434.

Dela artikel