Nya styrelsen i ÖFK berättar om vad som händer framöver i föreningen

”Första dagarna fokuserade vi på att strukturera våra roller. Vi bestämde ganska snabbt att Maria Wilen är sammankallande, Maj-Britt Ringvall tog sekreterarrollen, Peter Svensson fick presskontakten i de fall styrelsen ska uttala sig. Vi skapade även digitala kommunikationsgångar i syfte att enkelt och snabbt kunna ha dialog om allt som skall struktureras.

Vi har utsett vd Martin Johansson att vara rapporterande till styrelsen. Några saker som återstår är att vi nu inväntar Sören och Gunillas arbete i valberedningen gällande ordförande samt att vi på nästa styrelsemöte även ska välja vilka som skall ingå i Elitbolagets styrelse.

Som ni säkert redan vet är styrelsen valberedning till Elitbolagets styrelse och där har vår revisor Jens Edlund uppmanat oss att agera snabbt. 

Som jag nämnde – vi kommer att jobba effektivt. Planeringen vi lagt gäller hela året 2019. Styrelsemötena kommer ha fyra ämnesområden; formalia, rapportering, beslutsärende och diskussionsärenden.

Till varje punkt kommer vi kräva in rapporter och underlag i god tid innan styrelsemötet.  En central del är att vi vill fokusera på transparans och öppenhet och därför kommer vi innan denna veckas slut som styrelse, vd och revisorer ha tillgång till bokföringen i koncernen via ett rapportverktyg som heter Företagsplatsen.

Detta gör att styrelsen per omgående kommer att ha tillgång till alla bokföringsverifikat löpande via molnet.  En punkt på dagordningen till måndagens styrelsemöte är även översyn av arbetsordning och attestregler. 

Mitt under allt detta planerande och strukturerande har vi även arbetat med att stötta koncern vd Martin och kommunikationsansvarige Niclas Lidström i arbetet rörande information till Uppdrag Granskning gällande de anklagelser som är riktade till vår tidigare ordförande Daniel Kindberg samt Östersunds Fotbollsklubb.  

Här har vi valt att bara kommentera de frågor som uppkommer med fakta och inga spekulationer. Vi som styrelse har även bett om second opinion från flera revisorer och rådgivare gällande de frågor som gäller att restaurangen är upptagen i balansräkningen årsbokslut 2012. Detta för att få extern genomlysning på frågor som lett till diskusson om elitlicensens berättigande eller ej.

Vi ber att få återkomma i frågan när frågan är helt genomlyst antingen via våra ordinarie kommunikationskanaler som Niclas Lidström är ansvarig för eller via ett uttalande från styrelsen.  

Slutligen är vi som styrelse helt överens om att arbeta utifrån tydlig och korrekt information samt genom dialog skapa relationer i syfte att öka mottagarens kunskaper och skapa delaktighet om vår förening. Vi tror att genom att främja dialog kan vi tillsammans fortsätta nå önskvärda attityder och beteenden inom ÖFK.

Vi tror också att genom kommunikation och god dialog kan ÖFKs uppställda mål och visioner samt värdegrunder efterlevas samt uppnås. Vi tror på öppenhet, långsiktighet, uppriktighet & ärlighet, pålitlighet och professionalism. Vår ambition är att vi kommer att bemöta er sponsorer, medlemmar, anställda, intressenter, media utifrån denna värdegrund.”

Britt Bohlin, Peter Svensson, Maria Wilen, Niklas Edbjörk, Maj-britt Ringvall 

Dela artikel