ÖFK kommenterar kommande avsnitt av SVT:s Uppdrag granskning

Uppdrag granskning har aviserat ett program som delvis kommer att handla om Ideella föreningen Östersunds FK. I morgon, tisdagen den 19 mars, blir avsnittet tillgängligt på SVT Play. 

ÖFK har känt till att Uppdrag granskning arbetar med ett program om Östersunds kommun och ÖFK:s före detta ordförande Daniel Kindberg sedan många månader tillbaka. ÖFK berörs också av granskningen. De allra senaste veckorna har vi fått möjligheten att bemöta en del påståenden skriftligt. 

Här nedan visar vi innehållet i centrala delar av vår skriftväxling med Uppdrag granskning, för att var och en ska kunna bilda sin egen uppfattning om vad som är sant.

ÖFK har under den aktuella perioden beviljat Uppdrag granskning ackreditering till matcher och tillgång till att filma under matcher. 

ÖFK har valt att inte kommentera material ur förundersökningen gentemot klubbens före detta ordförande Daniel Kindberg, eftersom det handlar om en pågående rättsprocess. Att avstå från att kommentera förundersökningsmaterial innan dom vunnit laga kraft är vedertaget. Vi har inte heller lämnat ut sekretessbelagda affärsavtal eller affärsöverenskommelser. 

ÖFK har valt att inte delta i bandade tv-intervjuer, då det blivit alltmer tydligt att Uppdrag granskning har varit inriktade på material som rör den pågående rättsprocessen mot klubbens före detta ordförande. Dessutom visar frågor och påståenden vi har tagit del av på en rad sakfel. ÖFK har istället valt att svara Uppdrag granskning skriftligt. 

I manus presenterat av Uppdrag Granskning, finns faktafel som Östersunds Fotbollsklubb bemöter nedan. Några av faktafelen har Uppdrag Granskning själv valt att plocka bort från programmet, andra har de, av påannonseringen att döma, behållit.

Uppdrag Granskning påstår följande:

ÖFK har fått miljontals kronor genom luftfakturor, pengar som kommer från Östersundshem, via Peab och Nordic Moving.

ÖFK:s kommentar: Peab och Nordic Moving har sedan 2006 varit sponsor till ÖFK. Uppdrag Gransknings påstående är en del av en rättsprocess vilket ÖFK inte kan eller ska kommentera.

Elitlicensen 

Uppdrag Granskning menar att ÖFK:s elitlicens 2012 räddas av att en restaurang skänks till föreningen. Restaurangen ska sedan ha sålts enligt revisionsrapporten. U.G påstår att värdet av restaurangen skrivits upp och därför skulle ÖFK:s elitlicens ha räddats.

ÖFK:s kommentar: Fel av UG,restaurangen togs 2012 upp till ett värde av 3,1 miljoner kronor, och är än idag upptagen till detta värde i bokföringen. Ingen uppvärdering har skett som påverkat elitlicens. 

 Ekonomisk situation i ÖFK 
Även 2015 räddar ÖFK sin elitlicens med pengar från Peab. 
I mejl från ÖFK läser vi hur allvarligt den ekonomiska situationen varit för klubben. Kronofogden hotar med indrivning. 123 obetalda leverantörsfakturor. Skuld på 1,6 miljoner kronor.  
Pengar från Peab räddar klubben och på så sätt får ÖFK sin elitlicens när ÖFK går upp i Allsvenskan.

ÖFK:s kommentar:De betydande externa intäkterna under dessa år, är hänförliga till försäljningen av David Accam, Moudou Barrow och Daniel Kindbergs investeringsavtal. Dessa poster medförde intäkter på närmare 30 miljoner kronor. 

ÖFK.s resor 
Uppdrag Granskning vill se bevis på att fd. kommunalrådet i Östersunds Kommun, AnnSofie Andersson har betalat sina fakturor för resor. U.G påtalar också att Landshövdingen och hans sambo reser med ÖFK på bortamatchen mot Arsenal men betalar för sin resa först ett år efter resans genomförande.

ÖFK:s kommentar: Det är upp till individerna själva att kommentera

Försök att få intervjuer 
UG vägras intervju efter medlemsmötet, trots att Sveriges radio får göra intervjuer inne på mötet. ÖFK:s ordförande Hans Carlsson går iväg när vi ber om en intervju. Niclas Lidström försöker att skymma kameran. 

ÖFK:s kommentar: Intervjun som Sveriges Radio fick i samband med medlemsmötet handlade om medlemsmötet och infon där. Uppdrag Granskning var ute efter kommentarer runt förundersökningen i Daniel Kindbergs fall, något ÖFK tidigt avböjt att kommentera.

ÖFKs kulturprojekt 
 
Uppdrag Granskning säger att år 2017 samarbetade ÖFK med Glad Hudik för årets kulturprojekt. Totalt fick klubben in nära en miljon kronor i intäkter, och hade kostnader på cirka 100 000 kronor, enligt Uppdrag gransknings beräkningar baserade på uppgifter från samarbetsavtalet med Glada Hudik och offentliga uppgifter. Trots ett plusresultat på nära en miljon kronor skänker klubben bara 35 000 till välgörenhet.  
ÖFK vill inte svara på, kommentera eller visa hur mycket intäkter föreställningen gav och står fast i att överskottet var 35 000 kronor.   
 
ÖFK:s kommentar: FEL av UG, klubben hade kostnader på närmare en miljon kronor där bland annat arvode till Glada Hudikteatern på 700 000 kr ingår.

Spelarbonusar 
Uppdrag Granskning skriver att ÖFK:s spelare inte har fått spelarbonusar i den omfattning som klubben utlovat utan dragit av kostnader för utbyggnad av arenan innan bonusar utbetalades till spelare och ledare. 

ÖFK:s kommentar: Fel av UG, totalt kostnad för utbyggnation av Jämtkraft Arena 2016 & 2017 var 13,8 miljoner kronor. Att ÖFK enbart valde att lyfta upp 8 miljoner kronor i bonusuträkningen var snarare till gagn för spelarna istället för vice versa.

Sponsoravtal med Peab 
Uppdrag Granskning visar upp ett förslag till sponsring där ÖFK ville att PEAB skulle sponsra klubben med 16 miljoner. Något som PEAB inte ville. 

ÖFK:s kommentar:Vi har avböjt att kommentera enskilda affärsavtal eller avtalsförslag. Det är inte ovanligt att förslag revideras eller avvisas.

Markaffären

Uppdrag Granskning påstår i programmet att markaffären som Östersundshem gjorde med PEAB på 127 miljoner kronor genomfördes för att få fram pengar till ÖFK.

ÖFK:s kommentar:Denna uppgift har ÖFK ingen insyn eller vetskap om, och kan inte kommenteras.

Elitlicens 

Ett avtal med Nordic Moving på 250 000 kronor bakdateras och därmed räddar elitlicensen.

ÖFK:s kommentar: Fel av UG, ÖFK hade vid ingången av 2016 eget kapital på 1,6 miljoner kronor. Årets resultat 2016 var 416 000kr, ovan nämnd summa är ovidkommande för elitlicensen 2017. Kommenterar ej lösryckt material hämtat ifrån förundersökningen gentemot Daniel Kindberg.

Dela artikel