ÖFK:s årsmöte hålls torsdag 12 mars

Torsdag 12 mars 2020 håller Östersunds FK årsmöte. Kallelse till årsmötet, förslag till föredragningslista samt valberedningens förslag kommer av styrelsen senast tre veckor före mötet tillhandahållas till alla medlemmar.

Materialet kommer att publiceras på föreningens hemsida, skickas elektroniskt till medlemmarna samt annonseras i ortstidningen. 

Verksamhetsberättelse 2019, årsredovisning/årsbokslut 2019, revisorernas berättelser 2019, verksamhetsplan 2020 med budget 2020 samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen kommer anges var dessa handlingar finns tillgängliga. 

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet via e-post: info@ostersundsfk.se

Rösträtt på årsmötet 12 mars har medlemmar som är medlem för år 2020 och blivit medlem och betalat medlemskapet senast två månader innan årsmötets genomförande. Läs stadgarna för Östersunds FK, fastställda 11 november 2019, som ni hittar här!

Plats och tidpunkt för årsmötet meddelas när kallelsen skickas ut.

Medlemskap kan tecknas här!

/Styrelsen Östersunds Fotbollsklubb

Dela artikel